تغییر در ریزساختار و خصوصیات فرورفتگی در هنگام مزاج

فرجنجسپس از خاموش شدن ، مارتنزیت و آستنیت نگهدارنده ناپایدار است ، آنها یک روند دگرگونی خود به خودی سازمان را به ثبات ، مانند کربن غیر اشباع شده در مارتنزیت برای رسوب تجزیه آستنیت باقیمانده به منظور ارتقاء تغییر می دهند ، از جمله این که برای خلق و خوی معتدل یک سازمان غیر تعادل است. برای تعادل فرایندهای سازمان ، این فرآیند به مهاجرت اتمی بستگی دارد و انتشار این مجوز بهمراه اتمام کامل شما دمای آتش بالاتر است ، سرعت انتشار سریعتر ؛ برعکس ، با افزایش درجه حرارت معتدل ، ساختار فرونشست فرسایشها افزایش خواهد یافت. دستخوش یک سری تغییرات میشویم با توجه به وضعیت تحولات ریزساختار ، معمولاً معتدل به چهار مرحله تقسیم می شود: تجزیه مارتنزیت ، تجزیه آستنیت باقیمانده ، رشد انباشت کاربید و تبلور مجدد فریت.
مرحله اول (200)
(1) جعل مارتنزیت با خنک کننده زیر 80 درجه از درجه حرارت ، فرونشاندن فولاد بدون تحول سازمان مینگ S ، وقوع کربن در مارتنزیت تنها جزئی ، و شروع به تجزیه نیست در 80-200 معتدل ، مارتنزیت آغاز می شود. برای تجزیه ، رسوب کاربیدهای بسیار ظریف ، کاهش کسری از مارتنزیت در فرآورده های کربن در این مرحله ، به دلیل دمای معتدل کم ، بارش مارتنزیتی تنها بخشی از اتم های کربن اشباع نشده است ، بنابراین هنوز کربن موجود در محلول جامد اشباع نشده است. بارش باران از کاربید بسیار خوب به طور یکنواخت در ماتریس مارتنزیت توزیع می کند. ساختار ترکیبی از اشباع کم مارتنزیت و کاربید بسیار ریز ، مارتنزیت خوفناک نامیده می شود.

1

(2) جعل درجه حرارت در مرحله دوم (200-300) ، تجزیه آستنیت باقیمانده هنگامی که درجه حرارت به 200-300 افزایش یافت ، تجزیه مارتنزیت ادامه یافت ، اما تغییر غالب تجزیه آستنیت باقیمانده تجزیه آستنیت باقیمانده بود. گسترش اتم های کربن برای تشکیل یک منطقه جزئی ، و سپس در فاز آلفا و مخلوط سازمان کاربید تجزیه شده ، یعنی تشکیل سختی فولاد بنینیت در این مرحله به طور واضح کاهش نمی یابد
(3) مرحله سوم (250-400) تبدیل کاربید درجه حرارت جعل در این محدوده دما است. با توجه به درجه حرارت بالا ، توانایی انتشار اتم کربن قوی تر است ، توانایی انتشار در بازیافت اتم های آهن نیز ، تجزیه مارتنزیت انتقال کاربیدهای بارش را تجزیه می کند و تجزیه آستنیت باقیمانده با جداسازی و تبدیل کاربیدها به یک سیمانیت نسبتاً پایدار تبدیل می شود. مارتنزیت در کسری از توده کربن ، تحریف شبکه مارتنزیت از بین می رود ، تحول مارتنزیتی برای فریت ، توزیع ماتریس فریتیک در سیمان گرانول یا لاملار کوچک سازمان ، به دست می آید ، این سازمان به نام معتدل اساساً این مرحله را از بین می برد استرس ، استحکام ، سختی ، پلاستیک بهبود یافته است.

1

(4) مرحله چهارم پرورش فسفر (& GT؛ 400) با رشد کاربید جمع آوری شد و تبلور مجدد فریت به دلیل دمای معتدل بسیار زیاد است ، اتم های کربن و آهن از قدرت بالایی برخوردارند ، مرحله سوم تشکیل تکه های سیمانی به طور مداوم انجام می شود. spheroidizing و در بیش از 500-600 رشد کرده است ، تبلور مجدد آلفا به تدریج رخ می دهد ، مورفولوژی فریت صفحه اصلی یا ورق صفحه را از دست می دهید و توزیع دانه چند ضلعی را در سازمان به عنوان یک کاربید گرانول دانه ای ماتریس فریتیک تشکیل می دهید ، گروهی به نام سوربیت معتدل سوربیت با خواص مکانیکی جامع و خوب اعوجاج فاز و شبکه استرس داخلی را از بین می برد.

(از 168 جعل خالص)


زمان ارسال: آگوست-05-2020

  • قبلی:
  • بعدی:

  • واتساپ چت آنلاین!