Zmiany mikrostruktury i właściwości odkuwek podczas odpuszczania

odkuwkipo hartowaniu martenzyt i austenit szczątkowy są niestabilne, mają tendencję do spontanicznej transformacji organizacji w stabilność, na przykład przesycony węgiel w martenzycie w celu wytrącenia resztkowego rozkładu austenitu w celu promowania przesunięcia, tak jak w przypadku odpuszczania, jest organizacją nierównowagową aby zrównoważyć procesy organizacji, proces ten zależy od migracji atomów i dyfuzji tego upoważnienia wraz z zakończonym przez Ciebie pożarem temperatura pożaru jest wyższa, im szybsza jest prędkość dyfuzji; przeciwnie, wraz ze wzrostem temperatury odpuszczania struktura hartowania odkuwek przechodzą szereg zmian. W zależności od sytuacji przemiany mikrostruktury, odpuszczanie dzieli się generalnie na cztery etapy: rozkład martenzytu, rozkład austenitu szczątkowego, wzrost akumulacji węglików i rekrystalizację ferrytu.
Pierwszy etap (200)
(1) kucie odpuszczanie martenzyt rozkłada się w temperaturze 80-200 odpuszczanie, hartowanie stali bez przemiany organizacji Ming S, występowanie węgla w martenzycie tylko częściowe i nie zaczyna się rozkładać w odpuszczaniu 80-200, zaczyna się martenzyt rozkładać, wytrącać niezwykle subtelne węgliki, zmniejszać udział masowy martenzytu w odkuwkach węglowych na tym etapie, ze względu na niską temperaturę odpuszczania, strącanie martenzytyczne tylko część przesyconych atomów węgla, więc nadal jest to węgiel w przesyconym roztworze stałym a - Fe wytrącanie bardzo drobnego węglika równomiernie rozprowadza się w osnowie martenzytu. Mieszana struktura martenzytu o niskim nasyceniu i bardzo drobnego węglika nazywana jest martenzytem odpuszczonym.

1

(2) kucia w drugim etapie (200-300), rozkład austenitu szczątkowego przy wzroście temperatury do 200-300, rozkład martenzytu kontynuowany, ale dominującą zmianą jest rozkład austenitu szczątkowego rozkład austenitu szczątkowego ekspansja atomów węgla do postaci częściowego obszaru, a następnie rozkład na fazę alfa i mieszanina organizacji węglików, czyli powstawanie twardości stali bainitycznej nie zmniejsza się oczywiście na tym etapie
(3) Trzeci etap (250-400) przemiana węglikowa odpuszczania kucia mieści się w tym zakresie temperatur. Ze względu na wysoką temperaturę zdolność dyfuzji atomów węgla jest silniejsza, zdolność dyfuzyjna do odzyskiwania również atomów żelaza, martenzyt rozkłada przejście węglików strąceniowych, a rozkład austenitu szczątkowego przekształci się w stosunkowo stabilny cementyt z separacją i przemianą węglików, spadek martenzytu we frakcji masowej węgla, zanikają zniekształcenia sieci martenzytycznej, przemiana martenzytyczna dla ferrytu, uzyskanie rozkładu osnowy ferrytycznej w drobnoziarnistym lub lamelarnym cementycie organizacji, organizacja zwana odpuszczaniem zasadniczo wyeliminowała tę fazę naprężenie hartowania austenitu, poprawiono twardość, plastyczność

1

(4) Czwarty etap odpuszczania kucia (& GT; 400) wyrósł węglik zebrany i rekrystalizacja ferrytu ze względu na temperaturę odpuszczania jest bardzo wysoka, atomy węgla i żelaza mają dużą zdolność proliferacji, trzecia faza tworzenia się płatków cementytu będzie w sposób ciągły sferoidyzacji i dorastał w ponad 500-600, rekrystalizacja alfa zachodzi stopniowo, traci morfologię ferrytu z pierwotnego paska lub arkusza płyty i tworzy wieloboczny rozkład ziaren na organizacji jako ziarniste węgliki ferrytyczne, grupa zwana odpuszczaniem sorbitolu odpuszczanego sorbitolu z dobre kompleksowe właściwości mechaniczne fazy i odkształcenia sieci eliminują naprężenia wewnętrzne.

(Od 168 siatka do kucia)


Czas postu: Sie-05-2020

  • Poprzedni:
  • Dalej: